Bosch


Бизнес дивизия „Автомобилно оборудване“ (AA) предлага на търговците и сервизите по целия свят цялостно диагностично и сервизно оборудване, както и богат асортимент от резервни части за леки и товарни автомобили – нови компоненти, възстановени обменни изделия и пълни ремонтни решения. Продуктовото портфолио на „Автомобилно оборудване“ се състои от компоненти за първоначално вграждане Bosch, както и от специфични продукти и услуги за следпродажбения пазар, разработени и произведени от компанията. Над 18 000 служители в 150 страни и глобалната логистична мрежа се грижат за бързите доставки на над 650 000 вида резервни части до клиентите. „Автомобилно оборудване“ предлага чрез подразделението си „Автомобилни сервизни решения“ диагностично и сервизно оборудване, софтуер за диагностика, сервизни обучения и техническа информация и услуги. Бизнес дивизията отговаря и за автосервизните концепции Bosch Service – една от най-големите вериги от независими автосервизи в света със 17 000 партньора и AutoCrew с над 1 000 партньора.Повече информация на www.bosch-automotive.com 
Група Бош е водещ международен доставчик на технологии и услуги с около 375 000 служители по целия свят (към 31.12.2015). През 2015 г. Групата реализира продажби в размер на над 70,6 милиарда евро. Дейността на Бош е организирана в четири бизнес сектора – „Автомобилни технологии“, „Индустриална техника“, „Потребителски стоки“ и „Енергийна и сградна техника“ и включва Robert Bosch GmbH и неговите над 440 дъщерни и регионални дружества в 60 държави. Заедно с търговските и сервизните си партньори Бош има представители в 150 страни. Това световно обединение за развой, производство и продажби е основа за бъдещия растеж на компанията. През 2014 Бош е регистрирал 4 600 патента в целия свят. Стратегическата цел на Група Бош е разработването на решения за свързания свят. С иновативни и впечатляващи продукти и услуги Бош подобрява качеството на живота на хората по цял свят. Ето защо Бош предлага „Техника за живота“

Повече информация на www.bosch.com, www.bosch-press.com, http://twitter.com/boschautoparts