Рекламна политика


Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да се допитваме за Вашето мнение за тях, когато това е приложимо и когато сте ни дали Вашето изрично съгласие да ползваме Вашите лични данни за рекламни цели. В случай, че Вие сте дали Вашето съгласие за използване на личните Ви данни за рекламни цели, но вече не желаете да получавате реклама от Бош, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. В такъв случай Вашите данни ще бъдат изтрити или блокирани.

Повече информация можете да откриете тук.